Riyadoh Malam Jum’at – KH. Ahmad Syafi’i

Riyadoh malam Jum’at 11 Januari 2018
Miftahul Huda Al-faqih
KH. Ahmad Syafi’i

Dawuhan Kanjeng Rosululloh SAW
احبُّ الاعمال عند الله ادوامها وان قلّ.
Hartosna: Ari anu leuwih dipika resep tina pirang-pirang amal mungguh Alloh eta anu pang langgengna amal, sanajan saeutik amalna.
Cirina jalma anu bakal salamet nyaeta jalma anu iman tur amal sholeh sareng silih wasiatan kana bener, sareng kana shobar.

Hadloroh, Khususon ila ruhi : KH. Choer Affandy, Hj. Oyoh Sopiah, KH. Enjang Sukanda, KH. Habib Aminulloh, dan para waqif pesantren. Lahum Alfatihah 😇🙏

Tinggalkan Balasan